Absencja chorobowa pracownika, czyli czasowa niezdolność do pracy z powodów zdrowotnych jest zjawiskiem policzalnym. Absencja podlega również wpływowi uwarunkowań poza zdrowotnych, takich jak cechy demograficzne populacji, warunki pracy, czynniki psychospołeczne, ekonomiczne i kulturowe. Zarządzanie absencjami jest procesem długookresowym i ciągłym, który jest realizowany przez pracowników działu kadr, działu finansowego, oraz innych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa we współpracy z kadrą kierowniczą. Firmy które wprowadzają plan minimalizacji absencji chorobowej muszą pamiętać, aby ustalić na początku akceptowalny roczny poziom wskaźnika absencji swoich pracowników.

Rejestracja i kontrola nieplanowanych absencji

Nieobecność pracownika może być spowodowana przez wiele czynników. Analizując absencję wyróżniamy podział na absencję planowaną (urlopy, delegacje służbowe) i nieplanowaną (choroby pracownika lub członków rodziny, ważne sprawy rodzinne, administracyjne, nieusprawiedliwione niestawiennictwo w pracy). Działy personalne rejestrują nieobecności pracowników, zaś działy finansowo-księgowe rozliczają absencje pracownicze.

Podstawową formą monitorowania nieplanowanej absencji chorobowej jest wprowadzenie przez dane przedsiębiorstwo rejestru nieobecności, w którym będzie uwzględniona liczba dni nieobecnych pracownika oraz przyczyny tej nieobecności. Dział kadr na podstawie rejestrów może ustalić mierniki przydatne do analizy nieobecności. Wśród nich wyróżniamy mierniki:

  • Liczbowe, np. liczba dni chorobowych,
  • Czasowe, np. okres nasilania się nieobecności, tj. sezonowość,
  • Udziałowe, np. procent nieobecnych w skali ogólnej liczby zatrudnionych.

Pod względem stopnia szczegółowości możemy podzielić je na mierniki:

  • Ogólne, np. liczba nieobecnych pracowników w danym okresie,
  • Szczegółowe, np. klasyfikacja według przyczyn absencji.

Sposoby na zmniejszenie poziomu absencji

Istotną kwestią jest budowanie świadomości pracowników odnośnie skutków nieobecności, co przekłada się na konkretne zachowania. Najlepszą formą są cykliczne szkolenia tematyczne. Przedsiębiorstwa w ten sposób zachęcają pracowników do świadomego korzystania z prawa do nieobecności i przedstawiają systemy motywacji, które mają zachęcić do niekorzystania z nieuzasadnionych zwolnień lekarskich i innych form nieobecności.

Pracownicy odbywający regularne szkolenia w ramach programów wspomagających profilaktykę absencji w firmie, zaczynają rozumieć zależności przyczynowo-skutkowe między absencją, pracą a kosztami. Wśród pracowników zwiększa się wskaźnik satysfakcji i zaangażowanie pracownika,  stopień poczucia wspólnoty celów, zmniejsza się natomiast ilość sytuacji stresowych i nieporozumień z kadrą kierowniczą; wzrasta skuteczność i wydajność pracy pracownika, co podwyższa jakość usługi. Szkolenia pracowników zwiększają również świadomość w odniesieniu do postaw niewłaściwych i wyciąganych konsekwencji dyscyplinarnych, takich jak upomnienia, nagany, obniżenie lub całkowite cofniecie wynagrodzenia, rozwiązanie stosunku pracy.  Uświadomiony pracownik zaczyna postrzegać wpływ absencji na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa i dezorganizację miejsca pracy.

Pracodawcy mający problem w wysokim wskaźnikiem absencji chorobowej również korzystają często z pomocy prywatnych firm np. takich jak nasza. Qualitime wykonuje na początku audyt struktury absencji chorobowej pracowników, porównanie poziomu absencji firmy z innymi firmami z branży i na podstawie wyników audytu opracowuje program minimalizacji absencji pracowniczej. Podstawą sukcesu są kontrole prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników, które również wykonujemy.

Ostatnie wpisy:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności