Zarządzanie nieplanowaną absencją chorobową

5
(1)

ierniki:

  • Ogólne, np. liczba nieobecnych pracowników w danym okresie,
  • Szczegółowe, np. klasyfikacja według przyczyn absencji.

Sposoby na zmniejszenie poziomu absencji

Istotną kwestią jest budowanie świadomości pracowników odnośnie skutków nieobecności, co przekłada się na konkretne zachowania. Najlepszą formą są cykliczne szkolenia tematyczne. Przedsiębiorstwa w ten sposób zachęcają pracowników do świadomego korzystania z prawa do nieobecności i przedstawiają systemy motywacji, które mają zachęcić do niekorzystania z nieuzasadnionych zwolnień lekarskich i innych form nieobecności.

Pracownicy odbywający regularne szkolenia w ramach programów wspomagających profilaktykę absencji w firmie, zaczynają rozumieć zależności przyczynowo-skutkowe między absencją, pracą a kosztami. Wśród pracowników zwiększa się wskaźnik satysfakcji i zaangażowanie pracownika,  stopień poczucia wspólnoty celów, zmniejsza się natomiast ilość sytuacji stresowych i nieporozumień z kadrą kierowniczą; wzrasta skuteczność i wydajność pracy pracownika, co podwyższa jakość usługi. Szkolenia pracowników zwiększają również świadomość w odniesieniu do postaw niewłaściwych i wyciąganych konsekwencji dyscyplinarnych, takich jak upomnienia, nagany, obniżenie lub całkowite cofniecie wynagrodzenia, rozwiązanie stosunku pracy.  Uświadomiony pracownik zaczyna postrzegać wpływ absencji na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa i dezorganizację miejsca pracy.

Pracodawcy mający problem w wysokim wskaźnikiem absencji chorobowej również korzystają często z pomocy prywatnych firm np. takich jak nasza. Qualitime wykonuje na początku audyt struktury absencji chorobowej pracowników, porównanie poziomu absencji firmy z innymi firmami z branży i na podstawie wyników audytu opracowuje program minimalizacji absencji pracowniczej. Podstawą sukcesu są kontrole prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników, które również wykonujemy.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!