Czy sygnalista to wyłącznie pracownik firmy?

0
(0)

Wydaje się oczywistym, że sygnalistą w danej organizacji może zostać wyłącznie jej pracownik. Czy tak rzeczywiście jest?

Projekt polskiej ustawy o ochronie sygnalistów zakłada, że to pracodawcy samodzielnie zdecydują, czy wewnętrzne kanały komunikacji zostaną udostępnione osobom spoza firmy.

🗣 Potencjalny sygnalista nie będzie musiał być pracownikiem danej firmy, by dokonać zgłoszenia nieprawidłowości czy łamania prawa w jej strukturach – osoby inne niż pracownicy będą mogły uzyskać status sygnalistów oraz ochronę przysługującą sygnalistom, dokonując zgłoszeń zewnętrznych – urzędowych.

➡️ Zatem zamknięcie wewnętrznych kanałów komunikacji dla osób innych, niż pracownicy może spowodować wzrost ilości zgłoszeń dokonanych kanałami zewnętrznymi (urzędowymi). Zgłoszenie zewnętrzne będzie najczęściej oznaczało kontrolę w firmie.

Ochroną objęci będą pracownicy, osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, akcjonariusze, wspólnicy, członkowie zarządu i rady nadzorczej, wolontariusze, stażyści.

Status sygnalisty przyznany zostanie także osobom z zewnątrz organizacji, pracującym pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców. Sygnalistami mogą być również kandydaci do zatrudnienia, oraz byli pracownicy, jeśli zgłoszenie dotyczy informacji pozyskanych w trakcie procesu rekrutacyjnego lub w ramach stosunku pracy, który już ustał.

➡️ Status sygnalisty jest ważny nie tylko dlatego, że osoby te będą uprawnione do zgłaszania informacji o naruszeniach. Otrzymanie informacji od sygnalisty spowoduje konieczność uruchomienia wewnętrznych procedur wyjaśniających oraz kontaktu zwrotnego z sygnalistą, który uzyska formalną ochronę przez działaniami odwetowymi.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!