Jak wdrożyć nowe przepisy dotyczące sygnalistów w swojej firmie?

0
(0)

Zapisy unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów mają wejść w życie w krajach członkowskich 17 grudnia 2021 r. Projekt polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa przechodzi właśnie ścieżkę legislacyjną.

Jak wdrożyć nowe przepisy w firmie, by były jak najbardziej efektywne? Najprostszym sposobem wydaje się wyznaczenie osoby z działu HR (lub zajmującej się HR, jeśli firma nie ma osobnego działu) jako odpowiedzialnej za organizację kanałów przyjmowania zgłoszeń oraz następnie – ich rozpatrywania. Takie działanie wymaga jednak od organizacji przeszkolenia takiego pracownika oraz wygospodarowania części jego czasu pracy na zajmowanie się zgłoszeniami, bądź też zatrudnienie zupełnie nowej osoby. 

Czy są to rozwiązania optymalne?
W Polsce bardzo silne są pejoratywne konotacje związane ze zgłaszaniem naruszeń w swoim miejscu pracy – takie osoby niesprawiedliwie nazywane są kapusiami lub donosicielami.
Decyzja o złożeniu zawiadomienia o nieprawidłowościach może stać się łatwiejsza, gdy kanały komunikacji dla sygnalistów obsługuje firma z zewnątrz – w takim przypadku zgłoszenie przyjmie osoba nieznajoma, niezwiązana z pracodawcą. Umożliwi to również, w razie potrzeby, złożenie zawiadomienia dotyczącego pracownika, który w innym przypadku mógłby być odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń od sygnalistów.

Przy rozpatrywaniu zgłoszeń niezwykle ważne są procedury oraz terminy, w których należy podjąć poszczególne kroki. Zewnętrzna firma jest w takim przypadku wielkim wsparciem dla działu HR, gdyż wówczas pracownik nie musi nieustannie weryfikować przepisów, które będą ulegały zmianie i nowym interpretacjom. Daje to oszczędność czasu i pieniędzy na ewentualne szkolenie pracownika, który przetwarzałby samodzielnie całe procesy zgłoszeń.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!