Fałszywe zgłoszenie sygnalisty

0
(0)

Jednym z największych problemów w programach przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów jest fakt, że nie wszystkie zgłoszenia są prawdziwe. Zdarzają się one częściej w przypadku zgłoszeń anonimowych, gdy osoba zgłaszająca nie obawia się konsekwencji wskazania nieprawdziwych informacji. 

Tego typu scenariusz jest dość prawdopodobny i już nie raz dochodziło do sytuacji, w których pracownik z różnych powodów dokonywał nieprawdziwego zgłoszenia. Oczywiście każde zgłoszenie należy przeanalizować obiektywnie i dopiero wewnętrzne śledztwo powinno pomóc w ustaleniu, czy zdarzenie miało miejsce. W przypadku, gdy „sygnalista” świadomie dokonał zgłoszenia nieprawdziwych informacji, można wobec niego wyciągnąć konsekwencje. Nowe przepisy dotyczące sygnalistów nie będą przyznawały ochrony osobom dokonującym takich zgłoszeń, a wręcz przeciwnie – wprowadzą sankcje karne za takie zachowania.

Zgłoszenia nieprawdziwych informacji będą się pojawiały z mniejszą lub większą częstotliwością. Należy pamiętać, że nie każda taka sytuacja będzie wynikała z chęci działania na szkodę firmy lub osoby będącej przedmiotem zgłoszenia. Zgłoszenia tego typu mogą być dokonywane przez osoby, które działają w dobrej wierze, ale nie posiadają pełni wiedzy lub kompletnych danych, przez co mogą wyciągnąć błędne wnioski. Osoby, które miały uzasadnione podstawy by sądzić, że zgłaszane informacje na temat naruszeń są prawdziwe, skorzystają z ochrony, jaka będzie przysługiwała sygnalistom.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!