Kapuś, kabel, donosiciel? Negatywne konotacje związane ze zgłaszaniem nieprawidłowości.

0
(0)

Do niedawna sygnaliści byli w Polsce utożsamiani z donosicielami lub kapusiami. Jest to spowodowane naleciałościami historycznymi, czyli skojarzeniem z osobami współpracującymi z komunistycznymi organami państwa. Konotacja takie zdarzają się również współcześnie.

Należy jednak pamiętać że sygnalista to osoba, która dokonuje zgłoszenia w trosce o dobro firmy, innych pracowników lub klientów. Z tego powodu sygnalista nie powinien być utożsamiany z osobami, które dokonują zgłoszenia w celu polepszenia własnej pozycji, lub celowego zaszkodzenia innej osobie.

Z powyższych powodów uważamy, że dla powodzenia programów przyjmowania zgłoszeń kluczowe będą wewnętrzne kampanie dotyczące wizerunku sygnalisty – czyli osoby dokonującej zgłoszenia w celu ochrony przed nadużyciami. Funkcjonujący wciąż stereotyp mylący sygnalistę z donosicielem powoduje, że w Polsce odnotowuje się często niższy poziom zgłoszeń od sygnalistów. Z powyższych względów uważamy też, że warto będzie udostępnić choć jeden kanał, który będzie dawał możliwość zgłoszenia anonimowego.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!