To już pewne, obowiązkowe e-ZLA od 1 grudnia 2018 r.

5
(1)

Prezydent podpisał już ustawę dotyczącą terminu wejścia w życie e-ZLA i będzie ona obowiązywać od 1 grudnia 2018 r. Elektroniczne zwolnienia lekarskie staną się jedynym dostępnym rozwiązaniem, a papierowe druki ZUS ZLA nie będą już wystawiane. Wiele osób miało już styczność z systemem elektronicznych zwolnień lekarskich, gdyż wspomniany system działa od 1 stycznia 2016 r. Lekarze tylko do końca listopada 2018 r. mają możliwość skorzystania z dwóch opcji: wystawienie elektronicznego zwolnienia lekarskiego, które jeszcze nie jest obowiązkowe, albo tradycyjny formularz (ZUS ZLA).

Początkowo e-zwolnienia miały całkowicie zastąpić druki papierowe już 1 lipca 2018 r. Stanie się to jednak pięć miesięcy później, ze względu na trwające przygotowania lekarzy oraz podmiotów leczniczych do wprowadzania zmian w informatyzowaniu zwolnień lekarskich.

Jak funkcjonuje e-zwolnienie

By wystawić e-ZLA, lekarz będzie musiał mieć założony profil na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) lub zintegrowaną z PUE aplikację. Zwolnienie lekarz może wystawić zarówno w przychodni ,jak i podczas wizyty domowej. Pacjent nie ma już obowiązku dostarczać druku pracodawcy i nie musi pamiętać, albo mieć ze sobą numer NIP pracodawcy. Gdy lekarz wpisze na swoim urządzeniu numer PESEL pacjenta, pozostałe dane w dużej części zostaną automatycznie uzupełnione przez system:
• adres pacjenta
• dane pracodawcy lub pracodawców
• weryfikacja daty początku niezdolności do pracy
• podpowiada kod literowy ( A i D) oraz numer statystyczny choroby

Lekarzowi pozostaje tylko wpisać, kiedy chory będzie niezdolny do pracy.

E-zwolnienie natychmiast po wypełnieniu zostaje zarejestrowane w bazie ZUS i zaraz potem przesłane do pracodawców. Każdy pracodawca powinien posiadać profil na platformie PUE ZUS , w związku z czym niezwłocznie otrzyma informacje o nowym zwolnieniu lekarskim swojego pracownika.

Wyjątek stanowią osoby pracujące w zakładach (firmach) zatrudniających do pięciu osób. Przepisy nie zobowiązują takich pracodawców do posiadania profilu na platformie. Jeśli profil taki nie został założony, nie jest możliwe przekazanie e-ZLA za pośrednictwem platformy – w odniesieniu do takich pracowników, lekarz po wystawieniu e-zwolnienia musi je wydrukować. Chory dostarcza potem wydruk pracodawcy na takich samych zasadach jak obecnie papierowe zwolnienie, czyli do siedmiu dni od daty jego wystawienia.

Kontrola zwolnień a e-zwolnienia

Wprowadzenie obowiązkowych e-zwolnień sprawi, że pracodawcy będą mogli łatwiej kontrolować prawidłowość ich wykorzystywania. Obecnie, gdy dominują jeszcze zwolnienia „papierowe”, ZUS kontroluje przede wszystkim te dłuższe, a skala wykrywanych nieprawidłowości jest niewielka. Krótkie zwolnienia lekarskie w formie papierowej, czyli dostarczane pracodawcy w terminie do siedmiu dni, są teraz trudne do skontrolowania, ponieważ zgodnie z przepisami pracownicy mogą je dostarczać do zakładu pracy dopiero wtedy, kiedy się kończą lub już po powrocie do pracy. Natomiast e-zwolnienie można skontrolować niezwłocznie po jego wystawieniu.

NASZA WSKAZÓWKA DLA PRACOWNIKÓW
Upewnij się, że: twoje dane osobowe wskazane na zwolnieniu są prawidłowe i aktualne, a adres zamieszczony w e-ZLA jest rzeczywistym miejscem twojego pobytu na zwolnieniu chorobowym.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!