Koszt zwolnienia lekarskiego – wyższy niż Ci się wydaje

5
(1)

Absencja pracownika wynikająca z przebywania na zwolnieniu lekarskim wiąże się z kosztami dla pracodawcy. Bardzo często wycena tych kosztów jest zaniżona, ponieważ ogranicza się do kosztów bezpośrednich, podczas gdy ponoszone przez pracodawców koszty pośrednie są równie uciążliwe.

Oczywistym kosztem bezpośrednim jest konieczność wypłacania wynagrodzenia dla pracownika, który nie wykonuje pracy. Przez pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy. Po tym okresie, obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego spoczywa na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ponieważ na rok 2018 przypada 251 dni pracujących, 33 dni nieobecności z powodu niezdolności do pracy to aż 13,15% łącznego rocznego czasu pracy.

Ponadto, każde zwolnienie lekarskie wiążę się z obsługą administracyjną. Pracownik zajmujący się sprawami kadrowymi poświęca czas na kwestie związane z procesem obsługi zwolnienia lekarskiego, mimo że mógłby wykonywać w tym czasie inne obowiązki. Jest to koszt pośredni, który ponosi pracodawca.

Kolejne koszty bezpośrednie absencji chorobowej wiążą się z zastępstwem pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca, chcąc zapewnić ciągłość wykonywanej działalności, musi zatrudnić pracownika na zastępstwo lub rozdzielić pracę pomiędzy innych pracowników. Rozwiązania te generują koszty związane z rekrutacją pracownika tymczasowego oraz przeszkoleniem go. Pracodawca płaci wynagrodzenie pracownikowi tymczasowemu, jak również pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim. Jeśli natomiast obowiązki wykonywane są przez innych pracowników, pracodawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów nadgodzin. Osoby zarządzające działami są obciążone dodatkowym stresem i kwestiami logistycznym związanymi z zaplanowaniem ciągłości i płynności działalności.

Niejednokrotnie osoby blisko współpracujące z osobą przebywającą na zwolnieniu lekarskim muszą przejąć przynajmniej część obowiązków, a w konsekwencji są obciążone większą ilością zadań. Motywacja w takich sytuacjach zazwyczaj spada, a atmosfera w pracy podlega pogorszeniu. Takie sytuacje możemy zaliczyć do kosztów pośrednich.

Powyższe czynniki mogą przełożyć się na słabą jakość wykonywanej pracy i złą opinię niezadowolonego klienta.

Ze względu na kompleksowość problemu absencji chorobowej, nie wszystkie koszty ponoszone przez pracodawców są od razu widoczne. Dopiero analiza poszczególnych czynników pokazuje, że koszty pracodawców związane ze zwolnieniami lekarskimi są dużo wyższe, niż wynagrodzenie wypłacane za okres niezdolności do pracy.

Qualitime chętnie zidentyfikuje czynniki wpływające na ilość i długość zwolnień lekarskich i zaproponuje rozwiązania, które trwale zmniejszą wskaźnik absencji chorobowej.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!