Kultura absencji w organizacji

5
(1)

Kultura absencji niekoniecznie jest taka sama w całej organizacji. Poszczególne działy spółki mogą istotnie różnić się pod względem poziomu absencji. Dlaczego tak się dzieje?

Na kształtowanie kultury absencji wpływa postawa, oraz sposób zarządzania zespołem przez bezpośredniego przełożonego. Błędnym stereotypem jest założenie, że to dział HR ma bezpośredni wpływ na zachowania absencyjne pracowników. Zespół HR oczywiście wspiera managerów i dostarcza potrzebnych narzędzi, ale nie ma możliwości bezpośredniego przekazywania każdemu pracownikowi informacji zwrotnych odnośnie akceptowalnych zachowań absencyjnych.

Obecność w pracy jest stosunkowo automatycznym zachowaniem. Dopiero, gdy jakieś wydarzenie zakłóca możliwość przyjścia do pracy, pracownik zaczyna się zastanawiać, jakie są w organizacji standardy absencji. Zadaje sobie pytania:

– czy nieprzyjście do pracy będzie akceptowalne

– w jaki sposób wpłynie na postrzeganie go jako osoby dobrze pracującej

– czy będąc nieobecnym nie zawiedzie swoich współpracowników

– czy funkcjonowanie grupy nie będzie zaburzone

Pracownik testuje sytuacje i poznaje zasady obowiązujące w zespole.

Lider zespołu jest kluczowym elementem w zarządzaniu i tworzeniu pożądanej kultury absencji. Może on korzystać z szeregu instrumentów pozwalających na kształtowanie zachowań absencyjnych pracowników. Każdy pracownik powinien wiedzieć jakie wartości i wzorce zachowań związane z absencją są przyjęte jako akceptowalne u danego pracodawcy.

Pamiętajmy, że kultura absencji powinna wynikać z celów strategicznych pracodawcy i być spójna z kulturą organizacyjną. Nie ma tu rozwiązań typu „one size fits all”.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!