Jakie wynagrodzenie przysługuje podczas zwolnienia lekarskiego?

5
(1)

Kodeks pracy oraz ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dokładnie opisują komu i za jaki okres przysługuje wynagrodzenie chorobowe, czym różni się od zasiłku chorobowego i kto je wypłaca.

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę  ma prawo do wypłaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Z zasiłku chorobowego skorzystać mogą również osoby będące na umowie zlecenie, które dobrowolnie odprowadzają składkę na ubezpieczenie chorobowe (po 90 dniach nieprzerwanego podlegania pod ubezpieczenie chorobowe). Każdy ubezpieczony musi również posiadać dokument stwierdzający jego czasową niezdolność do pracy (e-ZLA wystawione przez lekarza), który jest podstawą do wyliczenia i wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego i wypłacane jest przez pracodawcę. Okres od 34-ego dnia niezdolności do pracy objęty jest prawem do uzyskania zasiłku chorobowego, pokrywanego przez ZUS. W przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest do 14-ego dnia niezdolności do pracy, a od 15-ego dnia choroby pracownicy otrzymują zasiłek chorobowy pokrywany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przebywając na zwolnieniu lekarskim pracownicy otrzymają wynagrodzenie lub zasiłek wynoszący 80% podstawy wymiaru wynagrodzenia, wypłacany za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. W obydwu przypadkach są wyjątki, które zmniejszają lub zwiększają podstawę wypłaty:

WYNAGRODZENIE CHOROBOWE

  • 100% – przysługuje tylko pracownikowi w wyniku: choroby w czasie ciąży, choroby lub pobytu w szpitalu spowodowany wypadkiem w pracy, lub w drodze z pracy i do pracy, jak również w odniesieniu do dawców komórek, tkanek i narządów (zarówno gdy zwolnienie od pracy wynika z poddania się niezbędnym badaniom, jak i zabiegowi pobrania).

ZASIŁEK CHOROBOWY

  • 70% – z tytułu pobytu w szpitalu
  • 100% – z tytułu choroby w czasie ciąży

Wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy mogą być dodatkowo pomniejszone o kolejne 25% jeśli zwolnienie lekarskie w formie papierowej nie zostanie dostarczone do pracodawcy w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

182 dni (lub 270, jeśli choroba jest w trakcie ciąży bądź jest to gruźlica) to maksymalny okres przez, który zasiłek chorobowy może być pobierany. Jeżeli po tym czasie pracownik jest nadal chory, może ubiegać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Idąc na zwolnienie lekarskie warto pamiętać o powyższych zasadach naliczania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Mając świadomość naszych praw i obowiązków możemy uniknąć nieporozumień z tego powodu.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!