Jak kontrola L4 może usprawnić działanie firmy?

5
(1)

Problem absencji chorobowej dotyka przedsiębiorstwa bez względu na ich wielkość czy branżę. Często efektem jest zaburzone funkcjonowanie firmy, a jeśli skala absencji jest duża, może przynosić potężne straty. Ponadto, niewielu pracodawców jest świadomych realnych konsekwencji absencji chorobowej oraz możliwości jej zmniejszania, bez uszczerbku dla dobra firmy i pracowników.

Z danych ZUS wynika, że pracujący Polacy spędzili poza pracą w 2018 r. dokładnie 246 mln 692 tys. 552 dni i po raz pierwszy odnotowano spadek liczby dni absencji chorobowej, w porównaniu do lat 2015-2017. Tendencja ta może wynikać z faktu coraz większej świadomości pracowników, gdyż liczne kampanie profilaktyczne promują dbałość o zdrowie. Niemniej każda absencja pracownicza – czy wynikająca z realnego stanu zdrowia, czy jedynie z nadużywania prawa do zwolnienia – jest problemem dla pracodawców. Firmy coraz częściej poszukują nowych rozwiązań, które pomogłyby uszczelnić ich budżet i zmniejszyć ilość zwolnień lekarskich.

Firmy przystępujące do naszego programu weryfikacji zwolnień szybko zauważają pierwsze pozytywne efekty działań. Jest to przede wszystkim spadek absencji chorobowej poprzez mniejszą ilość zgłaszanych druków dot. zwolnień krótkoterminowych (np. weekendowych lub okolicznościowych). Sukces ten wynika ze zwiększonej świadomości pracowników korzystających uczciwie z prawa do nieobecności w pracy. Długoterminowe działania powodują spadek wskaźnika absencji chorobowej nawet o kilka punktów procentowych.

Poza spadkiem wskaźnika absencji chorobowej, kontrole zwolnień lekarskich wpływają pozytywnie na szereg innych obszarów w firmie i usprawniają jej działanie.

Nasi klienci raportują spadek kosztów administracyjnych związanych z obsługą zwolnień lekarskich, a kadry mogą poświęcić czas na inne zadania. Wyraźnie zauważalny jest spadek kosztów wynikających z nadgodzin czy zatrudnienia pracownika tymczasowego.

Mniej zwolnień lekarskich pozytywnie wpływa na kadrę kierowniczą, która odpowiada za kwestie logistyczne swojego zespołu. Stres związany z nieobecnością pracowników i zastępstwami zdecydowanie się zmniejsza. Akcje informacyjne oraz szkolenia przeprowadzane przez zespół Qualitime uświadamiają pracownikom nieuczciwie korzystającym z L4 jakie sankcje mogą być użyte przez pracodawców w stosunku do takich osób.

Pracownicy uczciwie korzystający z L4, a jest ich znaczna większość, są bardziej zmotywowani do pracy wiedząc, że nieuczciwie korzystający ze zwolnień koledzy będą skontrolowani. Pozytywną zmianą jest również wzrost morale i większe utożsamienie się z firmą. W odniesieniu do osób zasadnie nieobecnych w pracy, spotkanie z audytorem jest bezstresową okazją do podzielenia się uwagami na temat miejsca pracy.

Raporty Qualitime dostarczają wiedzy na temat czynników chorobotwórczych w zakładzie pracy, jak i wskazują między innymi grupy wiekowe, stanowiska, działy czy lokalizacje wymagające zwiększonej uwagi. Posiadając taką wiedzę możemy lepiej dopasować programy naprawcze skierowane do konkretnych grup i adresujące wykryte problemy.

Identyfikując, zapobiegając i odpowiednio reagując na absencję chorobową możemy zwiększyć efektywność firmy, zaangażowanie pracowników i poprawić możliwości operacyjne.

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@qualitime.pl

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!