Prawnik – czy jest potrzebny przy obsłudze sygnalistów?

0
(0)

📣 Sygnaliści mogą zgłaszać różnego rodzaju nieprawidłowości oraz naruszenia prawa. Każde zgłoszenie będzie na pewno wymagało indywidualnego podejścia.
Ale czy do obsługi każdego zgłoszenia konieczne będzie wsparcie prawnika?

⏩ Zgłoszenia sygnalistów, oprócz informacji o poważnych naruszeniach, będą dotyczyły również kwestii mniej istotnych. Należy przygotować się, że część zgłoszeń może wybiegać poza zakres określony w wewnętrznym regulaminie – wskaże na drobne uchybienia w zakresie BHP lub będzie zawierała postulaty dotyczące funkcjonowania zakładu pracy (np. opinie o poziomie wygody odzieży roboczej lub jakości materiałów biurowych). 
 
⏩ Wyjaśnienie części zgłoszeń będzie wymagało zaangażowania specjalistów z innych dziedzin, np. rachunkowości lub informatyki śledczej.
 
Dlatego też podejście, w którym wszystkie zgłoszenia są automatycznie obsługiwane przez kancelarię prawną może okazać się mało praktyczne – oraz generować niepotrzebne koszty.

Każde zgłoszenie powinno być obsługiwane zgodnie z przepisami prawa oraz zapisami procedury wewnętrznej – w szczególności dotyczy to terminów, w jakich powinien nastąpić kontakt zwrotny z sygnalistą (7 dni na potwierdzenie otrzymania zgłoszenia) oraz przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego (3 miesiące na poinformowanie sygnalisty o wynikach tegoż postępowania – według projektu ustawy). 

👉 Jeśli pracownicy obsługujący zgłoszenia napotkają problem prawny – wtedy rekomendowane jest uzyskanie specjalistycznej porady. Podobnie, jeśli wstępne czynności wyjaśniające potwierdzą prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia prawa, lub jeśli zgłoszenie dotyczy kwestii, które mogą rodzić ryzyko odpowiedzialności spółki lub jej zarządu – również zalecamy konsultację z prawnikiem.

Jak oceniasz ten wpis?

Kliknij na gwiazdki, aby podzielić się swoją opinią!