Skip to content

Dla sygnalistów

Na tej stronie zamieścimy informacje dotyczące praw i obowiązków sygnalistów, czyli osób zgłaszających
informacje o nieprawidłowościach w organizacjach, oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.
Kwestie te zostaną uregulowane w ustawie, która jest obecnie przygotowywana przez Ministerstwo Rozwoju,
Pracy i Technologii. Nasz poradnik pojawi się na tej stronie po uchwaleniu ustawy.
Do tego czasu, zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi:

  • na stronie internetowej dedykowanej do dokonywania zgłoszeń dotyczących konkretnej organizacji
    (każdy z naszych klientów otrzymał specjalny adres w domenie tuzglaszam.pl)
  • w Strefie Wiedzy na naszej stronie internetowej
  • na kanale Qualitime w portalu LinkedIn
  • na stronie Qualitime w portalu Facebook

    Dziękujemy za odwiedzenie naszego portalu!